Back To Top

Polityka Prywatności dla Facebooka

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD ADS

I. PREAMBUŁA

J.Gawliński, M.Kosioł Argentum Event s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 71/1, 54-130 Wrocław (w dalszej części niniejszego dokumentu zwanym: „Argentum Digital”) zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność, chroni nie tylko internautów odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe, ale również osoby, które zechciały udostępnić swoje dane z wykorzystaniem innych dróg, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ad. Szanujemy Twoją prywatność, opracowaliśmy więc Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przysługujących internautom praw. Udostępniając nam swoje dane, możesz być pewna/pewny, że:

 1. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
 2. chronimy Twoje dane od strony technicznej, oraz dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby;
 3. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym.

W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych Argentum Digital za pomocą funkcji Facebook Lead Ad, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Dla ułatwienia – w dalszej części Polityki Prywatności, będziesz nazywany „Użytkownikiem”.

II. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Argentum Digital w ramach usługi Facebook Lead Ad będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Argentum Digital z siedzibą przy ul. Horbaczewskiego 71/1, 54-130 Wrocław
 3. Argentum Digital stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje Argentum Digital wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące między innymi:
 • adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach jego profilu w serwisie facebook.com;
 • imię Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 • nazwisko Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 • numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 • nazwę firmy Użytkownika (podana w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 1. Argentum Digital wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad w celach:
 • marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa);
 • umożliwienia Użytkownikowi otrzymania kontaktu ofertowego.
 1. Podanie Twoich danych na cele marketingowe Argentum Digital jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś.
 2. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.

III. INFORMACJA HANDLOWA

 1. Uzyskując dane Użytkownika dzięki funkcji Facebook Lead Ad mamy techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. poprzez wiadomości email).
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zastrzec, że nie chce otrzymywać od Argentum Digital tego typu powiadomień o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę.
 3. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Argentum Digital działalnością mogą być przesyłane w zakresie objętym wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2020